Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI [01.03.2021]

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony Państwa danych osobowych przy użyciu najnowszych technologii i rozwiązań organizacyjnych.

Mamy również świadomość, że aby zapewnić prawidłową ochronę Państwa prywatności konieczne jest nieustanne ulepszanie i wdrażanie nowych rozwiązań, odpowiadających zmieniającej się rzeczywistości, w szczególności tej cyfrowej. W tym celu na bieżąco monitorujemy nasze zabezpieczenia oraz sposób przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ważna jest dla nas także przejrzystość naszych działań. Dlatego na niniejszej stronie zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych klientów. Ponadto jesteśmy otwarci na Państwa pytania i sugestie, którą mogą Państwo kierować na adres biuro@kucaj.pl lub pod numer + 48 666-168-746.

W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Piotr Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy PG CONTROL, adres: ul. Jerzego Zaruby 12/18, 02-796 Warszawa, NIP 9512155880, Regon 388264327 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy za numerem 000395235/2021

1. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zobowiązujemy się do gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty (zgodnie z zasadami legalności, uczciwości i przejrzystości).
 • gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nigdy nie kontynuujemy przetwarzania danych w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu).
 • gromadzimy i przetwarzamy tylko te dane, które są potrzebne do osiągnięcia określonego celu (zasada minimalizacji danych).
 • dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były zawsze prawidłowe i aktualne (zasada prawidłowości).
 • nie przetwarzamy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia określonego celu (zasada ograniczenia przetwarzania).
 • przetwarzamy Państwa dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (zasada integralności i poufności).
 • podejmujemy wszelkie działania, aby być w stanie wykazać przestrzeganie przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zasada rozliczalności).

Do danych osobowych przetwarzanych przez PG CONTROL mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane właściwym instytucjom publicznym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Wymagamy również od swoich podwykonawców i dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, aby przetwarzali je zgodnie z powyższymi zasadami i przepisami RODO. Podmioty zewnętrzne mają dostęp do danych osobowych tylko i wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych regulacji umożliwiających przekazywanie danych osobowych.

2. PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
 • zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
  - do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  - do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  - z uwagi na względy interesu publicznego;
  - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:
  - prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
  - nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  - wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
 • zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.

3. PRAWO DO WNIESIENIE SPRZECIWU

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

4. GROMADZENIE I PRZETWARZENIE DANYCH CELEM REALIZACJI UMOWY


Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem). Pola obowiązkowe są jako takie oznaczone, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami . Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres a adres: biuro@kucaj.pl lub pod numer + 48 666 168 746 lub korespondencyjnie na adres siedziby

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszych Zasad Ochrony Prywatności należy kierować na adres: biuro@kucaj.pl, telefonicznie pod numer +48 666-168-746 lub korespondencyjnie na adres siedziby.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u wybranego w procesie składania zmówienia dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

6. INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Czym są pliki cookie?

Wiele stron internetowych używa plików cookie lub podobnych technologii, głównie w celu poprawy komfortu przeglądania stron. Pliki cookie są informacjami przechowywanymi przez przeglądarki internetowe na Państwa komputerze lub innym urządzeniu, które wykorzystują Państwo do korzystania z Internetu (np. telefonie komórkowym lub tablecie.

Strony internetowe mogą jedynie odczytywać i zapisywać należące do nich pliki cookie.


Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies, funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl